Image

Security Explorer

Security Explorer

Security Explorer DownloadDownload Security Explorer | Price - orderPrice - order Security Explorer
Security-Explorer

Security-Explorer Download
Security Explorer Pricing

Security Explorer er et stærkt værktøj til at styre og dokumentere Windows NT/2000/XP NTFS rettigheder på drev, registry og shares.


Større og større filservere, stiller større og større krav til sikkerhed og rettigheder, som udmønter sig i komplekse rettigheds hierarkier. Denne opgave er hurtigt blevet en tung belastning for systemadministratorerr. Der er behov for værktøjer til at begrænse denne administrative byrde.

 • Let administration af NTFS, Share og Registry rettigheder.

 • Central styring for hele virksomheden

 • Backup/Restore af rettigheder

 • Tildele og fjernelse af retigheder for brugere og grupper.

 • Rette i rettigheder uden at have adgang.

 • Eksport og rapporter på fil, directory og shares

 • Logisk opdeling af servere i grupper, for bedre overblik

 • Gruppering for rettelse på flere servere ad gangen

 • Command line support, hvs der er behov for "custom Scripting"

 • Let at lære og bruger interface

 • Automatisk søgning for efter bruger rettigheder til filer og directories.


SecurityExplorer løser mange af opgaverne, og supplerer der hvor de indbyggede værktøjer stopper i forhold til effektiv administration af NTFS share og NTFS rettigheder. SecurityExplorer giver systemadministratoren det værktøj han savner til at hurtigt at finde, ændre og rapportere på rettigheds problemer - det gør jobbet som sikkerheeds medarbejder væsenbtligt lettere.

NTFS RETTIGHEDER
Et intuitivt bruger interface er en god startr, hver folders rettigheder vises automatisk så snart et directory vælges. SecurityExplorer giver muligehd for ændringer af rettigheder uden at andre rettigheder ændres. Rettigheds ændringer kan laves enkeltvis, eller en.masse.

ACCESS DENIED
SecurityExplorer giver mulighed for at administrere directories og filer, der normalt ville vises som "Access Denied" gennem den effektive Administrator feature. Back-up og Restore af NTFS Rettigheder sikrer at NTFS Rettigheder kan klones, hvilket specielt benyttes ved migreringer, hvor den opgave ofte er meget tidskrævende og kilde til fejl.

SØG I RETTIGHEDER
At skulle se rettigheder på et specifikt directory er een ting, men hvad nu hvis du ikke ved hvor der er givet rettigheder - og er blevet bedt om at ændre dem? Security Explorer løser dette problem gennem muligheden for at søge på rettigheder for en specifik bruger eller gruppe - over flere servere på een gang. I vinduet hvor resultatet vises kan du rette i rettighederne. Resultatet kan printes eller eksporteres for yderligere dokumentation eller rapportering.

GØR DIT REGISTRY SIKKERT
Nu kan du styre rettigheder til at rette i Registry fra centralt hold for hele dit netværk. I et interface tilsvarende REGEDIT, lister Security Explorer både explicitte og nedarvede rettigheder, hvilket giver mulighed for at få et godt overordnet overblik over rettiughederne.

BESKYT SHARES
SecurityExplorer kan oprette/slette shares, og håndtere de tildelte rettigheder.

SKALERBART TIL STØRRE VIRKSOMHEDER
SecurityExplorers interface er ikke begrænset til at håndtere een maskine ad gangen, den understøtter mulgheden for at der kan rettes i grupper af servere ad gangen,.

FEJLTOLERANTE NTFS RETTIGHEDER
Administartorer kan backe-op og restore NTFS Rettigheder, hvillket giver mulighed for at genoprette rettigheder. Rettigheder kan ligeledes eksporteres til en ODBC database for evt. Yderligere rapportering eller baack-up.

NB:Vi er selv teknikere og arbjder meget internationalt, derfor finder du den tekniske information i original udgave.

Suggestion Box
Your comments can help make our site better for everyone.

If you've found something incorrect, broken, or frustrating on this page, let us know so that we can improve it.

Denmark
Image
Select Country
Switzerland
Denmark
Finland
France
UK
Norway
Sweden
USA
ScriptLogic Experts - ScriptLogic Certified System integrators
Products
Active Administrator
ChangeAuditor for Windows File Servers
Desktop Authority
Desktop Authority Express
Desktop Authority MSI Studio
Desktop Authority Password Self Service
Enterprise Security Reporter
Help Desk Authority
Hyena
Patch Authority Ultimate
Print Manager Plus
Privilege Authority
Quest Change Base
Ramdisk Plus
Secure Copy
Security Explorer
Product Category
All products
Active Directory
Administration
CITRIX
Compliance
Data Replication
Deployment
Event Monitoring
Exchange
Help Desk Management
High Availability
Management
Network Management
NTFS
Remote Control
Reporting
Scripting
Security
Server Management
Sharepoint
SOX in Europe
User Management
Utilities
 
Updated Pages
Updated:7/4/2012
Active Administrator Updates and Upgrades
Updated:7/4/2012
Hyena Enterprise Edition
Updated:7/4/2012
Hyena Download and Purchase at best price from AMT Software International
Updated:7/4/2012
Managing rights on SecurityExplorer
Updated:7/4/2012
Managing Printer Rights on Windows Servers
Updated:7/4/2012
Hyena - Price
Updated:7/4/2012
Sharepoint Access Right Reporting
Updated:7/4/2012
Managing Printer Rights on Windows Servers
Updated:7/4/2012
Managing Printer Rights on Windows Servers
Updated:7/4/2012
Managing Printer Rights on Windows Servers
Updated:7/4/2012
Managing Printer Rights on Windows Servers
Updated:7/4/2012
Managing Printer Rights on Windows Servers